1 Promisiunea noastră privată

Ne propunem să cream o cultură unde fiecare angajat Vodafone este conştient de importanţa protecţiei confidenţialităţii datelor personale şi de cum trebuie să se asigure că aceasta este respectată în mod corespunzător.

Promisiunea noastră privind protecţia datelor stabileşte principiile ce guvernează modul în care abordăm protecţia datelor şi în care comunicăm cu angajaţii, partenerii şi terţii în legătură cu aspecte relevante precum conceperea produselor astfel încât să asigure protecţia datelor şi respectarea legii.

Principiile Vodafone în ceea ce privește protecţia datelor sunt următoarele:

Cum operăm

* Responsabilitate: avem responsabilitatea de a respecta aceste principii de protecţie a datelor în cadrul Vodafone, inclusiv atunci când lucrăm cu partenerii și furnizorii noștri. Am definit reguli şi proceduri clare pentru protecţia datelor și monitorizăm și impunem respectarea acestor principii.

* Echitate și legalitate: respectăm legislaţia privind protecţia datelor și acţionăm în mod integru și echitabil. Comunicăm constant cu autorităţile de reglementare, factori de decizie politică și formatori de opinie pentru o legislaţie și standarde de protecţie a datelor cât mai relevante.

* Deschidere și onestitate: comunicăm în mod clar în legătură cu măsurile pe care le adoptăm și care pot avea impact asupra protecţiei datelor, ne asigurăm că ceea ce facem reflectă ceea ce declarăm și suntem deschiși să primim feedback în legătură cu măsurile luate.

* Alegere și acces: le oferim oamenilor posibilitatea de a face alegeri simple și semnificative în legătură cu protecţia datelor lor și le permitem persoanelor, atunci când este cazul, să își acceseze, actualizeze sau șteargă datele cu caracter personal.

Cum gestionăm şi protejăm datele cu caracter personal

* Gestionarea responsabilă a datelor și limitarea transmiterii acestora: gestionam datele personale în mod adecvat, conform principiilor ce guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal. Ne selectăm cu atenţie partenerii care vor participa la prelucrarea datelor cu caracter personal și limităm transmiterea datelor cu caracter personal către respectivii parteneri, conform procedurii de prelucrare a datelor cu caracter personal, a autorizării acordate de angajaţi sau cerinţelor legii în vigoare.

* Garanţii de securitate: implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva accesului, utilizării, modificării neautorizate sau pierderii.

Cum concepem produsele şi serviciile

* Privacy by Design (Integrarea principiilor şi procedurilor de protecţie a datelor în conceptul de produs): respectarea protecţiei datelor constituie o componentă cheie în cadrul procesului de design, dezvoltare și livrare a produselor și serviciilor noastre.

Cum luăm decizii

* Echilibru: atunci când este necesar să asigurăm un echilibru între drepturile cu privire la protecţia datelor şi alte obligaţii impuse de legislaţie într-o societate liberă şi sigură, luăm măsuri pentru diminuarea impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal.

2 Cine suntem

Vodafone Shared Service Romania S.R.L., societate membră a Grupului Vodafone, este calificată ca operator de date în relaţia cu datele cu caracter personal ale angajaţilor săi.

Sediul nostru social este situat în cladirea City Offices, Strada Oltenitei, nr.2, etaj 3, Sector 4, București. Suntem înregistraţi în România sub nr. J40/5043/2014.

3 Definitii

În acest document privind protecţia datelor:

„noi/al nostru/Vodafone” înseamnă Vodafone Shared Services Romania S.R.L

„terţă parte” înseamnă altcineva în afară de noi, angajat sau alt angajat al Vodafone Group

„Grupul Vodafone” înseamnă Vodafone Group Plc și orice societate sau altă organizaţie în care Vodafone Group Plc deţine cel puţin 50% din capitalul social

„GDPR” înseamnă Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date

„prelucrare” înseamnă orice operaţiune realizată de noi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal (de ex., colectarea, stocarea, utilizarea, transferul, ștergerea etc.).

“data processors” mean any entity acting in accordance with Vodafone’s instructions on its behalf and processing personal data solely in line with the purposes and means pre-set by Vodafone.

„persoane împuternicite de operator” înseamnă orice entitate care actionează în conformitate cu instruciunile Vodafone si în numele său, și prelucrează date cu caracter personal exclusiv în conformitate cu scopurile și mijloacele prestabilite de Vodafone.

4 Elemente introductive

4.1 Datele cu caracter personal pe care le colectam

4.1.1 Vodafone va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in baza urmatoarelor temeiuri:

1. Interesul comercial legitim al Vodafone. Atunci când candidati pentru un post la Vodafone, ne comunicati datele dumneavoastra cu caracter personal și sunteti de acord că putem utiliza aceste date pentru evaluarea cererii dumneavoastra, pentru desfasurarea aplicatiei dumneavoastra pentru post pe parcursul procesului de recrutare, adoptarea unei decizii în legătură cu măsura în care sunteti potrivit pentru post și deasemenea pentru a vă contacta pe parcursul procesului de recrutare

2. Consimțământul pe care îl acordați. Vă putem solicita să ne comunicati anumite date în mod voluntar, inclusiv, de exemplu, grupa de vârstă și sexul. Vă puteti retrage oricând consimtământul prin editarea profilului dumneavoastra de candidat.

3. Conformarea cu legea, atunci când sunt necesare anumite informatii pentru îndeplinirea unei cerinte legale sau de reglementare

4.1.2 Cum colectam informatii despre dumneavoastra

Informatiile vor fi generate de dumneavoastra și de către noi, sau ar putea fi colectate de la terte părti, cum ar fi foștii angajatori.

Colectăm de la dumneavoastra datele cu caracter personal atunci când vă declarati interesul general pentru o carieră in Vodafone sau vă depuneti candidatura pentru un anumit post prin intermediul:

* Platforma de resurse umane a Grupului Vodafone, dedicată recrutarii, accesând adresa https://vodafone.taleo.net/. Datele ne sunt puse la dispozitie de catre Vodafone Group Services Limited1, societate membră a Grupului Vodafone, care administrează platforma de resurse umane pentru toate companiile din grupul Vodafone, inclusiv pentru noi, conform Formularului de Protectie a Datelor disponibil la adresa vodafone.taleo.net.

* Alte platforme electronice profesionale pe care le putem utiliza pentru promovarea posturilor disponibile în cadrul Vodafone (cum ar fi Linkedin, eJobs etc.).

De asemenea, putem genera anumite informatii în legătură cu dumneavoastra. De exemplu, vă putem solicita să participați la un interviu și astfel putem lua notite în legătură cu dumneavoastra în cursul interviului.

4.1.3 Tipuri de date cu caracter personal pe care le colectăm

Nu colectăm mai multe informatii decât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor precizate mai jos și nu le păstrăm mai mult timp decât este necesar.

Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

1) Detalii personale ale candidatuui: cum ar fi numele, adresa personală de e-mail, adresa de domiciliu, data nașterii / vârsta, sexul, numărul de telefon, studiile, datele de contact pentru locul de muncă actual / anterior, precum și funciile detinute anterior / în prezent;

2) Informatii despre procesul de recrutare: cum ar fi formularul de candidatură (website și pe format hârtie), CV, note de interviu, recomandări de la angajatorii anteriori, rezultatele testului psihometric, interviuri video.

3) Informatii despre candidatii interni: cum ar fi recomandări din partea Vodafone (inclusiv prin personalul aferent), note de interviuri, transfer sau promovare interna, documente referitoare la planuri de succesiune pe rol,

4) Informatii de identificare, cum ar fi o dovada a identitatii;

5) Infomatii de autentificare, nume de utilizator si parola pentru portalul de recrutare;

6) Cookie-uri, cum ar fi cooki-urile de performanta si de functionalitate.

De asemenea, putem prelucra date sensibile cu caracter personal in legatura cu dumneavoastra, dar numai dacă acest lucru este strict necesar pentru a evalua masura in care sunteti potrivit pentru postul pentru care candidati. De exemplu, cazierul penal sau dreptul de muncă în tara în care vă depuneti candidatura.

Putem colecta alte date sensibile cu privire la dumneavoastra în alte scopuri, de exemplu, colectăm informatii cu privire la sex pentru întocmirea unor rapoarte privind obiectivele de respectare a diversitătii și integrării, dar vă vom anunta atunci când colectăm astfel de informatii. Acestea nu sunt informatii obligatorii – dacă nu le furnizati, nu vă vor afecta candidatura. Orice informatii pe care ni le furnizati vor fi utilizate exclusiv pentru întocmirea și monitorizarea unor statistici privind diversitatea (iar acestea vor fi puse la dispozitia tertelor părti și chiar a unor persoane din cadrul organizatiei noastre (altele decât echipa care se ocupă cu procesul de recrutare) exclusiv în format statistic).

Datele candidatului vor fi utilizate pentru a vă contacta și, dacă este cazul, pentru a-i contacta pe fostii dumneavoastra angajatori, pentru evolutia candidaturii dumneavoastra. Vom utiliza celelalte date (indicate la pct. 2) – 4) de mai sus) exclusiv pentru a evalua dacă sunteti potrivit pentru postul la care candidati.

De asemenea, vă putem solicita să ne comunicati orice alte informatii relevante pentru evaluarea candidaturii dumneavoastra. Nu aveti obligatia să ne comunicati ceea ce vă solicităm, dar in lipsa unor informatii necesare, candidatura dumneavoastra ar putea avea de suferit.

4.2 Cum utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal pentru:

* Evolutia candidaturii dumneavoastra: avem dreptul să utilizăm datele dumneavoastra în acest scop pentru că avem nevoie să vă evaluăm pe dumneavoastra și candidatura depusa înainte de încheierea unui contract de muncă (art. 6 alin. 1 lit. b teza 2 din GDPR) dar și pentru a ne asigura că sunteti potrivit pentru post (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR);

* Evaluarea performantelor și evolutiei dumneavoastra, în perioada în care sunteti angajat la noi: ne asiguram intotdeauna ca realizăm o evaluare corespunzătoare și corectă a angajatilor nostri, prin urmare putem utiliza unele informatii furnizate (sau generate) în cadrul procesului de recrutare, pentru a evalua evolutia și performantele dumneavoastra în cadrul organizatiei noastre (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR). Cu toate acestea, în niciun caz nu vom utiliza în acest scop recomandările de la foștii angajatorii sau alte date sensibile cu caracter personal pe care ni le-ati comunicat ca parte a candidaturii dumneavoastra.

* Identificarea de resurse umane pentru diverse posturi: dacă vă declarati interesul general de a va angaja la Vodafone sau în cazul în care candidatura dumneavoastra este respinsă, vă putem solicita să ne permiteti să păstrăm datele dumneavoastra cu caracter personal pentru o perioadă de 3 ani (art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR). Informatiile pe care le păstrăm vor include situatia candidaturilor pe care le-ati depus la Vodafone (acceptate/respinse). Dacă sunteti de acord, vă vom contacta proactiv în cazul în care apar orice alte posturi vacante potrivite. Dacă nu sunteti de acord, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi șterse, dar este posibil să nu vă mai putem lua în considerare în cazul în care apar alte oportunităti profesionale in viitor.

* Crearea unui dosar de angajat. In cazul în care candidatura dumneavoastra a fost acceptată, informatiile pe care le furnizati în cadrul procesului de recrutare vor face parte din dosarul dumneavoastra de angajat și vor fi utilizate pentru administrarea raporturilor de muncă și gestionarea carierei dumneavoastra la Vodafone;

* Analize si raportari. Putem utiliza unele dintre datele cu caracter personal pe care ni le furnizati pentru diverse scopuri de raportare, inclusiv, de exemplu, pentru întocmirea de

raportări în legătură cu obiectivele noastre privind diversitatea sau tipul de candidati și volumul candidaturilor depuse la Vodafone, precum și tendintele aferente – nu veti fi identificat personal în aceste rapoarte;

* Screening (alegerea in baza unor criterii predefinite). In anumite cazuri va exista o decizie automata in legatura cu masura in care aplicatia dumneavoastra corespunde anumitor criterii. De exemplu, pentru anumite categorii de roluri, candidatii trebuie sa cunoasca limba engleza la nivel avansat si sa fie absolventi de studii universitare. Va vom informa de fiecare data cand colectam informatii in scopul de a facilita o decizie automata.

* Cookies. Utilizam cookie-uri pentru a intelege cum este utilizat site-ul nostru de recrutare si cum putem imbunatati experienta clientilor.

4.3 Catre cine transmitem date cu character personal

Putem transmite datele cu caracter personal catre:

* Companii din Grupul Vodafone, inclusiv Vodafone Group Services Limited

* Prestatorii noștri de servicii care actionează în calitate de persoane împuternicite pentru a procesa datele personale, respectiv:

o Prestatori de servicii IT

o Prestatori de servicii juridice

o Prestatori de servicii de arhivare

o Agentii de recrutare

o Agentii de leasing de personal

Atunci când utilizam persoane împuternicite pentru a ne ajuta la ocuparea posturilor vacante, ne asigurăm că acestea respectă aceleași standarde ca Vodafone, privind protecția și securitatea datelor.

- Prestatorii nostri de servicii care actioneaza ca operatori comuni

- Organe de aplicare a legii, organisme guvernamentale, autorităii de reglementare, instante sau alte autorităti publice, dacă divulgarea este cerută prin legea aplicabilă

4.4 Unde prelucram datele cu caracter personal

În scopul celor menționate anterior, este posibil să fie necesar transferul datelor cu caracter personal către o societate din Grupul Vodafone sau o terță parte situată (sau ale cărei servere pot fi situate) în țări din afara celei in care ati aplicat, inclusiv in afara Spațiului Economic European (SEE).

În cazul în care transmitem datele cu caracter personal într-o ţară care nu se află în SEE, ne vom asigura ca exista o baza legala pentru un astfel de transfer si ca datele personale sunt protejate in mod adecvat, conform cerintelor legii, de exemplu prin utilizarea acordurilor standard aprobate de autorităţile competente și solicitând să se ia măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru protejarea acestor date.

Te rugam sa contactezi echipa locala de Privacy daca vrei sa afli mai multe informatii asupra modului in care asiguram respectarea obligatiilor legale privind transferul international de date. Datele de contact sunt disponibile in sectiunea 6 a acestui document.

4.5 Cat timp pastram datele cu caracter personal

Vom păstra datele dumneavoastra atât timp cât este necesar conform prevederilor legale si în scopurile declarate mai sus. Daca procesul de recrutare s-a incheiat cu success si deveniti angajat

Vodafone, vom pastra datele dumneavoastra pe toata durata derularii relatiilor de munca. Daca nu ati obtinut un rol in Vodafone, vom pastra informatiile dumneavoastra timp de 3 ani, pentru a putea raspunde unor solicitari sau actiuni intreprinse de dumneavoastra referitor la aplicatia depusa la Vodafone.

Va vom contacta in legatura cu viitoare posturi ce va pot interesa, dar doar daca v-ati dat consimtamantul. Consimtamantul se poate retrage oricand prin editarea profilului de candidat.

5 Drepturile dumneavoastra

a) Dreptul de rectificare sau actualizare a datelor: aveti dreptul la actualizarea datelor pe care le deţinem, dacă acestea nu sunt exacte. Dacă informaţia păstrata în sistemele de resurse umane necesita actualizare, puteti accesa profilul din sistemul de resurse umane pentru a o modifica adecvat, sau ne puteti contacta la adresa de e-mail askhrromania@vodafone.com

b) Dreptul de acces: Pentru a obţine o copie a datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le deţinem, ne puteti contacta la adresa askhrromania@vodafone.com.

c) Dreptul la opoziţie: aveti dreptul, în ceea ce privește datele pe care le prelucrăm în baza interesului nostru legitim, de a va opune (din motive legate de situaţii excepţionale) la prelucrarea de către Vodafone a datelor dumneavoastra cu caracter personal. Puteti modifica datele candidaturii sau profilul de candidat, sau va puteti retrage aplicatia. Daca doriti sa formulati o alta obiectie, va rugam sa ne contactati la adresa askhrromania@vodafone.com.

d) Dreptul de ștergere: ne puteti contacta în orice moment pentru a solicita ștergerea datelor dumneavoastra, in urmatoarele situatii:

* datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate și prelucrate;

* v-ati retras consimţământul pentru prelucrarea în continuare a datelor cu caracter personal (doar în legătură cu datele prelucrate în baza unui astfel de temei) și nu mai putem prelucra aceste date pe baza altor temeiuri (de ex., conform legii, atunci când este vorba despre date care trebuie păstrate în mod obligatoriu o anumită perioadă de timp, Vodafone are un interes legitim să păstreze acele date în scopul de a apăra un drept legitim etc.);Puteti trimite o cerere de stergere a datelor dumneavoastra la adresa askhrromania@vodafone.com

d) Dreptul de restricţionare a folosirii datelor cu caracter personal: puteti solicita ca anumite date cu caracter personal să fie marcate ca restricţionate pe durata prelucrării sesizărilor cu privire la exactitatea, actualitatea datelor sale și legalitatea prelucrării acestora și atunci când, deși Vodafone nu mai are nevoie de datele acestuia, trebuie să le păstreze în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie. Pentru restricţionarea prelucrării datelor, ne puteti contacta la adresa askhrromania@vodafone.com.

e) Dreptul la portabilitatea datelor: In anumite circumstante, aveti dreptul sa obtineti transferul datelor dumneavoastra cu caracter personal. Puteti solicita o copie a acestor informatii la adresa askhrromania@vodafone.com

6 Date de contact

Pentru orice detalii cu privire la cele de mai sus, precum și pentru exercitarea drepturilor individuale ne puteţi contacta prin email la adresa privacy_vssromania@vodafone.com

sau la adresa poştală menţionând în atenţia Responsabilului cu Protecţia Datelor

Str. Oltenitei, nr.2, etaj 3, sector 4, București Adresă e-mail: askhrromania@vodafone.com sau privacy_vssromania@vodafone.com De asemenea, puteţi contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

7 Modificari ale politicii privind protectia datelor

Prezenta Politică privind Protecția Datelor este actualizată periodic, astfel încât vă încurajăm să o verificați cu regularitate. Dacă efectuăm o modificare majoră, vom posta acest lucru pe portalul de recrutare pe care îl veți utiliza pentru a vă depune candidatura


1 Vodafone Group Services Limited, cu sediul social în [Vodafone House, The Connection Newbury, Berkshire RG14 2FN], înregistrată în [Anglia sub nr. 03802001].

Latest Posts


Just some of our recent awards