1 Promisiunea Vodafone privind protecţia datelor cu caracter personal

Ne propunem să creăm o cultură unde fiecare angajat Vodafone este conştient de importanţa protecţiei confidenţialităţii datelor personale şi de cum trebuie să se asigure că aceasta este respectată în mod corespunzător.

Promisiunea noastră privind protecţia datelor stabileşte principiile ce guvernează modul în care abordăm protecţia datelor şi în care comunicăm cu angajaţii, partenerii şi terţii, în legătură cu aspecte relevante precum conceperea produselor astfel încât să asigure protecţia datelor şi respectarea legii.

Principiile Vodafone în ceea ce privește protecţia datelor sunt următoarele:

Cum operăm

* Responsabilitate: avem responsabilitatea de a respecta aceste principii de protecţie a datelor în calitate de angajaţi Vodafone, inclusiv atunci când lucrăm cu partenerii și furnizorii noștri. Am definit reguli şi proceduri clare pentru protecţia datelor și monitorizăm și impunem respectarea acestor principii.

* Echitate și legalitate: respectăm legislaţia privind protecţia datelor și acţionăm în mod integru și echitabil. Comunicăm constant cu autorităţile de reglementare, factori de decizie politică și formatori de opinie pentru o legislaţie și standarde de protecţie a datelor cât mai relevante pentru nevoile angajaţilor.

* Deschidere și onestitate: comunicăm în mod clar în legătură cu măsurile pe care le adoptăm și care pot avea impact asupra protecţiei datelor, ne asigurăm că ceea ce facem reflectă ceea ce declarăm și suntem deschiși să primim feedback în legătură cu măsurile luate.

* Alegere și acces: le oferim oamenilor posibilitatea de a face alegeri simple și semnificative în legătură cu protecţia datelor lor și le permitem persoanelor, atunci când este cazul, să își acceseze, actualizeze sau șteargă datele cu caracter personal.

Cum gestionăm şi protejăm datele cu caracter personal

* Gestionarea responsabilă a datelor și limitarea transmiterii acestora: gestionam datele personale în mod adecvat, conform principiilor ce guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal. Ne selectăm cu atenţie partenerii care vor participa la prelucrarea datelor cu caracter personal și limităm transmiterea datelor cu caracter personal către respectivii parteneri, conform procedurii de prelucrare a datelor cu caracter personal, a autorizării acordate de angajaţi sau cerinţelor legii în vigoare.

* Garanţii de securitate: implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva accesului, utilizării, modificării neautorizate sau pierderii.

Cum concepem produsele şi serviciile

* Privacy by Design (Integrarea principiilor şi procedurilor de protecţie a datelor în conceptul de produs): respectarea protecţiei datelor constituie o componentă cheie în cadrul procesului de design, dezvoltare și livrare a produselor și serviciilor noastre.

Cum luăm decizii

* Echilibru: atunci când este necesar să asigurăm un echilibru între drepturile cu privire la protecţia datelor şi alte obligaţii impuse de legislaţie într-o societate liberă şi sigură, luăm măsuri pentru diminuarea impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal.

2 Cine suntem

Vodafone Romania S.A., societate membră a Grupului Vodafone, este calificată ca operator de date în relaţia cu datele cu caracter personal ale angajaţilor săi.

Sediul nostru social este situat în Globalworth Tower, București, sector 2, Șos. Barbu Văcărescu nr. 201, et. 8. Suntem înregistraţi în România sub nr. ROONRC.J40/9852/1996.

3 Definiţii

În acest document privind protecţia datelor:

„noi/al nostru/Vodafone” înseamnă Vodafone Romania S.A. şi Vodafone Romania Technologies S.R.L

„terţă parte” înseamnă altcineva în afară de noi, angajat sau alt angajat al Vodafone Group

„Grupul Vodafone” înseamnă Vodafone Group Plc și orice societate sau altă organizaţie în care Vodafone Group Plc deţine cel puţin 50% din capitalul social

„GDPR” înseamnă Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date

„prelucrare” înseamnă orice operaţiune realizată de noi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal (de ex., colectarea, stocarea, utilizarea, transferul, ștergerea etc.)

„persoane împuternicite de operator” înseamnă orice entitate care acţionează în conformitate cu instrucţiunile Vodafone, în numele său, și prelucrează date cu caracter personal exclusiv în conformitate cu scopurile și mijloacele prestabilite de Vodafone.

4 Elemente introductive

4.1 Date cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la un candidat

4.1.1 Vodafone va prelucra datele cu caracter personal ale candidaţilor în baza următoarelor:

1. Interesul legitim de business al Vodafone, atunci când candidaţi pentru un post la Vodafone şi ne comunicaţi datele dvs. cu caracter personal şi sunteţi de acord că putem utiliza aceste date pentru evaluarea cererii dvs. pe parcursul procesului de recrutare, adoptarea unei decizii în legătură cu măsura în care sunteţi potrivit pentru post şi pentru a vă contacta pe parcursul procesului de recrutare.

2. Consimţământul pe care îl acordaţi, vă putem solicita să ne comunicați anumite date în mod voluntar, inclusiv, de exemplu, grupa de vârstă și sexul. Vă puteți retrage oricând consimțământul prin editarea profilului dvs. de candidat.

3. Conformarea cu legea, atunci când sunt necesare anumite informaţii pentru îndeplinirea unei cerinţe legale sau de reglementare.

4.1.2 Cum colectăm informaţii cu caracter personal

Informaţiile vor fi generate de dvs. și de către noi sau ar putea fi colectate de la terţe părţi, cum ar fi foștii angajatori.

Colectăm de la dvs. datele cu caracter personal atunci când vă declaraţi interesul general pentru o carieră în cadrul Vodafone sau vă depuneţi candidatura pentru un anumit post la noi prin:

* Platforma Resurse Umane dedicată a Grupului Vodafone, accesând adresa https://vodafone.taleo.net/. Facem schimb de date privitoare la dvs. cu Vodafone Group Services Limited1, societate membră a Grupului Vodafone, care administrează platforma Resurse Umane pentru toate societăţile din grupul Vodafone, inclusiv pentru noi, conform Formularului de Protecţie a Datelor disponibil la adresa vodafone.taleo.net.

* Alte platforme electronice profesionale pe care le putem utiliza pentru promovarea posturilor disponibile în cadrul Vodafone (cum ar fi Linkedin, eJobs etc.).

De asemenea, putem genera anumite date în legătură cu dvs. De exemplu, vă putem solicita să participaţi la un interviu și astfel putem scrie note de interviu în legătură cu dvs. în cursul întâlnirii.

4.1.3 Tipuri de date cu caracter personal pe care le colectăm

Nu colectăm mai multe informaţii decât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor precizate mai jos și nu le păstrăm mai mult timp decât este necesar.

Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

1) Detalii personale ale candidatului, precum nume, adresa personala email, adresa curentă, data nașterii / vârsta, sexul, numărul de telefon, studiile, datele de contact pentru locul de muncă actual / anterior, precum și funcţiile deţinute anterior / în prezent;

2) Informaţii legate de procesul de recrutare, precum candidatura pe platforma Resurse Umane alocată, notiţe interviu, interviu video, recomandări de la foștii angajatori, rezultate teste psihometrice.

3) Informaţii privind candidaţii interni, cum ar fi recomandări din partea Vodafone (inclusive prin personalul afferent), notiţe interviu, evidenţe transfer sau promovare la nivel intern, documente de planificare a succesiunii pe rol;

4) Informaţii de identificare, precum o dovadă a identităţii;

5) Informaţii autentificare, nume utilizator şi parola pentru portalul alocat procesului de recrutare;

6) Cookies, cum ar fi cookies de performanţă sau de funcţionalitate.

De asemenea, putem prelucra date sensibile cu caracter personal în legătură cu candidatul, dar numai dacă acest lucru este strict necesar pentru a evalua adecvarea acestuia pentru postul pentru care a candidat.. De exemplu:, cazierul penal sau dreptul de muncă în ţara în care a depus candidatura.

Putem colecta alte date sensibile cu privire la dvs. în alte scopuri, de exemplu, colectăm informaţii cu privire la sex pentru întocmirea unor rapoarte privind obiectivele de respectare a diversităţii și integrării, dar vă vom anunţa atunci când colectăm astfel de informaţii. Acestea nu sunt informaţii obligatorii – dacă nu ni le furnizaţi, nu vă vor afecta candidatura. Orice informaţii pe care ni le furnizaţi vor fi utilizate exclusiv pentru întocmirea și monitorizarea unor statistici privind diversitatea [iar

acestea vor fi puse la dispoziţia terţelor părţi și chiar a unor persoane din cadrul organizaţiei noastre (altele decât echipa care se ocupă cu recrutarea dvs.) exclusiv în format statistic].

Datele privind candidatul vor fi utilizate pentru a vă contacta și, dacă este cazul, pentru a-l contacta pe fostul dvs. angajator, pentru evoluţia candidaturii dvs. Vom utiliza celelalte date (indicate la pct. 2) – 4) de mai sus) exclusiv pentru a evalua dacă sunteţi potrivit pentru postul la care candidaţi.

De asemenea, vă putem solicita să ne comunicaţi orice alte informaţii relevante pentru evaluarea candidaturii dvs. Nu aveţi obligaţia să ne comunicaţi ceea ce vă solicităm, dar dacă nu o faceţi, candidatura dvs. ar putea avea de suferit.

4.2 Cum sunt prelucrate datele privind candidatul

* Evoluţia candidaturii: avem dreptul să utilizăm datele dvs. în acest scop, pentru că avem nevoie să vă evaluăm pe dvs. și candidatura dvs. înainte de încheierea unui contract de muncă (art. 6 alin. 1 lit. b teza 2 din GDPR) și pentru a ne asigura că sunteţi potrivit pentru post (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR);

* Evaluarea performanţelor și evoluţiei dvs., în perioada în care sunteţi angajat la noi: urmărim întotdeauna și suntem interesaţi să realizăm o evaluare corespunzătoare și corectă a angajaţilor, și prin urmare putem utiliza unele dintre datele dvs. furnizate [sau generate] în cursul procesului de recrutare pentru a evalua evoluţia și performanţele dvs. în cadrul Vodafone (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR). Cu toate acestea, în niciun caz nu vom utiliza în acest scop recomandările de la foștii dvs. angajatorii sau alte date sensibile cu caracter personal pe care ni le-aţi comunicat ca parte a candidaturii dvs.

* Recrutarea pentru diverse posturi: dacă vă declaraţi interesul general de a lucra la Vodafone sau în cazul în care candidatura dvs. este respinsă, vă putem solicita să ne permiteţi să păstrăm datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă de 3 ani (art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR). Informaţiile pe care le păstrăm vor include situaţia candidaturilor pe care le-aţi depus la noi (acceptate/respinse). Dacă sunteţi de acord, vă vom contacta din iniţiativa noastră în cazul în care apar orice alte posturi vacante potrivite. Dacă nu sunteţi de acord, datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse, dar este posibil să nu vă mai putem lua în considerare în cazul în care apar alte oportunităţi de a lucra la noi.

* Crearea unui dosar al salariatului, în cazul în care candidatura dvs. a fost acceptată, informaţiile pe care le furnizaţi în cursul procesului de recrutare vor face parte din dosarul dvs. de salariat și vor fi utilizate pentru administrarea raporturilor de muncă cu dvs. și gestionarea carierei dvs. la Vodafone;

* Analize, putem utiliza unele dintre datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi pentru diverse scopuri de raportare, inclusiv, de exemplu, pentru întocmirea de raportări în legătură cu obiectivele noastre privind diversitatea sau tipul de candidaţi și volumul candidaturilor depuse la Vodafone precum și tendinţele aferente – nu veţi fi identificat personal în aceste rapoarte;

* Cookie-uri, utilizăm cookie-uri pentru a înţelege cum utilizaţi site-ul nostru de recrutare și cum putem îmbunătăţi experienţa clienţilor.

4.3 Către cine dezvăluim datele cu caracter personal

Putem face schimb de date cu caracter personal referitoare la dvs.c u:

* Societăţile din Grupul Vodafone, inclusiv Vodafone Group Services Limited

* Prestatorii noștri de servicii care acionează în calitate de persoane împuternicite în legătură cu datele privitoare la dvs., respectiv:

o Prestatorii de servicii IT

o Prestatorii de servicii juridice

o Prestatorii de servicii de arhivare

o Agenţii de recrutare

o Agenţii de leasing personal

Atunci când utilizăm persoane împuternicite pentru a ne ajuta la ocuparea posturilor vacante, ne asigurăm că acestea respectă aceleași standarde privind protecția și securitatea datelor ca și Vodafone.

* Prestatorii noştri de servicii care acţionează ca operatori comuni.

* Organe de aplicare a legii, organisme guvernamentale, autorităţi de reglementare, instanţe sau alte autorităţi publice, dacă divulgarea este cerută prin legea aplicabilă.

4.4 Unde prelucrăm datele cu caracter personal

În scopul celor menționate anterior, este posibil să fie necesar transferul datelor cu caracter personal către o societate din Grupul Vodafone sau o terță parte situată (sau ale cărei servere pot fi situate) în țări din afara Spațiului Economic European (SEE).

În cazul în care transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal într-o ţară care nu se află în SEE, ne vom asigura că există un temei juridic pentru respectivul transfer și că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate adecvat, conform cerinţelor legii aplicabile, de exemplu prin utilizarea acordurilor standard aprobate de autorităţile competente și cerând să se ia alte măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informaţii puteţi contacta askhrromania@vodafone.com .

Vom păstra datele dvs. atât timp cât este necesar în scopurile declarate mai sus. Dacă vă angajăm, vom păstra doar informaţiile care sunt strict necesare pentru evaluarea progreselor dvs. profesionale pe durata în care lucraţi la noi, ca parte a dosarului dvs. personal. Dacă nu vă putem oferi un post, putem păstra datele dvs pentru o perioada de 3 ani pentru a vă contacta în legătură cu viitoarele posturi ce vă pot interesa (darnumai dacă aţi fost de acord cu acest lucru) , precum şi pentru a putea răspunde la orice solicitare pe care o puteţi avea sau alte acţiuni pe care le puteţi realiza în legătură cu candidatura dvs. la noi.

Ulterior, vom anonimiza datele dvs. în conformitate cu politica noastră de păstrare a datelor cu caracter personal și putem păstra acele evidenţe anonimizate pentru a monitoriza eficienţa procesului nostru de recrutare. De exemplu, putem crea rapoarte pentru a înțelege ce naţionalităţi au candidat la posturile Vodafone în ultimele 12 luni – nu veţi fi identificabil în acest rapoarte și vă puteţi retrage consimţământul în orice moment prin actualizarea informaţiilor din profilul dvs. de candidat.

5 Drepturile individuale

a) Dreptul de rectificare sau actualizare a datelor: aveţi dreptul la rectificarea / completarea datelor pe care le păstrăm cu privire la dumneavoastră. Dacă datele pe care le păstrăm cu privire la dumneavoastră trebuie actualizate, sau consideraţi că ar putea fi inexacte, le puteţi actualiza prin intermediul profilului dvs. de candidat sau ne puteţi contacta la adresa askhrromania@vodafone.com

b) Dreptul de acces: Doriţi o copie a datelor cu caracter personal pe care le deţinem cu privire la dumneavoastră? Puteţi proceda astfel contactându-ne la adresa askhrromania@vodafone.com

c) Dreptul la opoziţie: aveţi dreptul, în ceea ce privește datele prelucrate în baza interesului nostru legitim, de a vă opune în orice moment prelucrării de către Vodafone a datelor dvs. cu caracter personal din motive legate de situaţia dumneavoastră particulară. Vă puteţi modifica cererea în cadrul profilului dvs. de candidat sau vă puteţi retrage cererea. Dacă doriţi să formulaţi o altă obiecţie, vă rugăm să ne contactaţi la adresa askhrromania@vodafone.com

d) Retragerea consimţământului: vă puteţi retrage în orice moment consimţământul la prelucrare pe care ni l-aţi dat, și puteţi împiedica orice prelucrare ulterioară dacă nu există niciun alt motiv pentru a considera că putem prelucra datele dvs. cu caracter personal. Ne puteţi contacta askhrromania@vodafone.com

e) Dreptul de ştergere: ne puteţi contacta, în orice moment, la adresa de email askhrromania@vodafone.com pentru a solicita ştergerea datelor dumneavoastră atunci când:

* datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care le-am colectat și prelucrat;

* v-aţi retras consimţământul pentru prelucrarea în continuare a datelor dumneavoastră cu caracter personal (doar în legătură cu datele prelucrate în baza unui astfel de temei) și nu mai putem prelucra aceste date pe baza altor temeiuri (de ex., conform legii, atunci când este vorba despre date care trebuie păstrate în mod obligatoriu o anumită perioadă de timp, Vodafone are un interes legitim să păstreze acele date în scopul de a apăra un drept legitim etc

f) Dreptul de restricţionare a folosirii datelor dumneavoastră: puteţi solicita ca anumite date cu caracter personal să fie marcate ca restricţionate pe durata prelucrării plângerilor cu privire la exactitatea, actualitatea datelor dumneavoastră și legalitatea prelucrării acestora și atunci când, deși Vodafone nu mai are nevoie de datele dumneavoastră, trebuie să le păstreze în vederea constatării

g) Formularea unei plângeri: Puteţi formula o plângere cu privire la prelucrarea noastră la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau, după caz, la o altă autoritate competentă de la domiciliul / reședinţa / locul dumneavoastră de muncă / locul unde s-a produs o încălcare a drepturilor dumneavoastră.

h) Dreptul la portabilitatea datelor: veţi avea dreptul să obţineţi transferul sau să obţineţi o copie accesibilă a datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat prelucrate în baza consimțământului / contractului dvs. și prin mijloace automatizate. Vă puteți exercita acest drept accesând profilul dvs. de candidat sau contactându-ne la adresa askhrromania@vodafone.com

6 Date de contact

Pentru orice detalii cu privire la cele de mai sus, precum și pentru exercitarea drepturilor individuale ne puteţi contacta prin email la DataPrivacy_ro@vodafone.com

sau la adresa poştală menţionând în atenţia Responsabilului cu Protecţia Datelor

Șos. Barbu Vacarescu, nr. 201, sector 2, București Adresă e-mail: DataPrivacy_ro@vodafone.com De asemenea, puteţi contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

7 Istoric revizuire politică

Prezenta Politică privind Protecţia Datelor este actualizată periodic, astfel încât vă încurajăm să o verificaţi cu regularitate. Dacă efectuăm o modificare majoră, vom posta acest lucru pe portalul de recrutare pe care îl veţi utiliza pentru a vă depune candidatura


1 Vodafone Group Services Limited, cu sediul social în [Vodafone House, The Connection Newbury, Berkshire RG14 2FN], înregistrată în [Anglia sub nr. 03802001].

Latest Posts


Just some of our recent awards